Co děláme "Na Pláži" celý den?

Ráno:

příchod dětí, volná hra, "Zvířátková rozcvička"

cca. 9:15 hod.:

svačinka

Dopoledne:

aktivity dle týdenního rozpisu
pohybová říkadla, vyprávění a čtení pohádek, učení básniček, výtvarné činnosti, hry se stavebnicemi, pobyt na zahradě dle počasí

cca. 11:15 hod.:

oběd, čištění zoubků, hygiena, toaleta, příprava na odpočinek, odchody dětí domů

od 12:15 hod.:

odpočinek s pohádkou

po probuzení dětí:

hry se stavebnicemi, skládání dřevěných a pěnových puzzle, domino, pexeso, poslech písní, říkadel a pohádek, kreslení modelování

cca. 14:30 hod.:

svačina, pokračování v odpoledních aktivitách a odchody dětí domů, v létě pobyt na zahradě

Týdenní aktivity

Pondělí:Plážové tanečky a hýbánky

- cvičení pro nejmenší pod vedením lektorky Kláry Nechvílové

Úterý: Zpívánky

- písničky doplněné pohybem, trénink rytmiky a motoriky

Středa: Šikovné dětičky

- lepíme, malujeme, razítkujeme, procvičujeme jemnou motoriku

Čtvrtek: Maňáskové divadlo

- skřítek František a Kašpárek zvou děti na pohádku, rozvoj rozumové a mravní výchovy

Pátek: Celé Česko čte dětem

- rituál pátečního čtení pohádek, rozvoj pozornosti, rozumová výchova

Věkové období od 1 roku do 3 let je obdobím velkého pohybového i rozumového vývoje dítěte. Náplní práce sester je nejen uspokojování základních potřeb dětí, ale také vytváření podmínek pro všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Proto kromě ošetřovatelské péče provádíme s dětmi i péči výchovnou. Zní to velmi odborně, ale všechny činnosti, při kterých se rozvíjejí schopnosti a dovednosti dětí, probíhají hravou formou.

Program výchovné péče

Vycházíme z toho, že se dítě nejlépe učí nápodobou a na základě tzv. dovednostního tréninku (časté opakování určité činnosti tak dlouho, až si ji dítě osvojí).

Výchovné činnosti dělíme na 6 základních kategorií:

Tělesná výchova
zdravotní cviky - procvičování lezení, chůze, běhu, skoku, házení a cviky na obratnost a odvahu

Hudební výchova
hudebně pohybová výchova -tanečky, procvičování rytmu, jednoduché dětské písničky, sluchová cvičení

Pracovní výchova
hra se stavebnicemi různých tvarů a velikostí, stavění kostek na sebe, práce s plastelínou, vystřihování, lepení, navlékání, vhazování a vkládání předmětů, hra na obchod, na maminku, kadeřnici, opraváře, uklízečku, lékaře, apod.

Výtvarná výchova
děti malují voskovkami, křídami, uhlem, vodovými nebo temperovými barvami

Rozumová výchova
děti seznamujeme s přírodou, při pohádkách rozvíjíme představivost a fantazii, učíme se básničky a říkadla, dramatizace pohádek

Mravní výchova
rozvíjíme u dětí sebevědomí a přiměřenou sebedůvěru, podporujeme kamarádské vztahy a sociální chování, navozujeme radostné a veselé prožitky při hře, seznamujeme děti s jednoduchými pravidly společenského chování