Vítejte na stránkách JESLIČEK A ŠKOLIČKY NA PLÁŽI


Naše zařízení se od 1.6. 2018 transformuje na dětskou skupinu zapsanou v rejstříku Ministerstva práce a sociálních věcí.

Co je dětská skupina?

Dětské skupiny poskytují pravidelnou péči o děti již od 1 roku. V dětské skupině je určený nadstandardní počet pečujících osob. Péče o dítě probíhá na základě předem stanoveného plánu výchovy a péče, který zaručuje co možná nejvyšší kvalitu poskytovaných služeb.

Péče je zaměřena na výchovu, rozvoj schpností, kulturních a hygienických návyků dítěte.

Výhody dětské skupiny:

  • přispívá k lepšímu sladění práce a rodiny
  • pomáhá s postupným návratem rodičů do práce
  • usiluje o individuální přístup k dítěti
  • usnadňuje adaptaci díky rodinnému prostředí a malému kolektivu
  • je flexibilní a finančně dostupné
  • obohacuje nabídku služeb péče o děti v ČR

Naší snahou je aby u nás byly děti šťastné, zdravé, spokojené a vyvíjely se jako samostatné, sebevědomé, jedinečné osobnosti.

Jsme zdravé jesličky a školička. Nachlazené dítě do kolektivu nepatří!